Đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Đàm phán Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một đàm phán thương mại tự do nhiều bên, với mục tiêu thiết lập một khu vực thương mại tự do chung cho các nước đối tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho đến nay, đã có 12 nước tham gia vào đàm phán TPP (bao gồm New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico và Nhật Bản).

Đàm phán TPP hiện đang là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, bao gồm không chỉ các vấn đề về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ mà còn cả những vấn đề phi thương.

Chuyên mục này sẽ giới thiệu những vấn đề chung về TPP, phân tích những tác động tiềm tàng của TPP đối với các nước đối tác nói chung và Việt Nam nói riêng, quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề này và các thông tin liên quan khác.

Tin tức

TPP là sống còn - sao nông dân Việt lại thờ ơ?

“Tôi ngạc nhiên khi biết nhiều nông dân Việt Nam không quan tâm đến TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương). Đó là sự sống còn, tại sao họ lại thờ ơ đến vậy?’’- Tiến sĩ Mohd Nizam Mahshar – Giám đốc điều hành của MTEM (Hội đồng hành động kinh tế Malaysia) tỏ ý băn khoăn khi trao đổi với phóng viên NTNN tại Jakarta, Indonesia về ảnh hưởng của TPP đối với nông dân.