Đàm phán Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Đàm phán Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một đàm phán thương mại tự do nhiều bên, với mục tiêu thiết lập một khu vực thương mại tự do chung cho các nước đối tác trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cho đến nay, đã có 12 nước tham gia vào đàm phán TPP (bao gồm New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, Mexico và Nhật Bản).

Đàm phán TPP hiện đang là một trong những đàm phán thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, bao gồm không chỉ các vấn đề về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ mà còn cả những vấn đề phi thương.

Chuyên mục này sẽ giới thiệu những vấn đề chung về TPP, phân tích những tác động tiềm tàng của TPP đối với các nước đối tác nói chung và Việt Nam nói riêng, quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về vấn đề này và các thông tin liên quan khác.

Tin tức

Khai mạc Hội nghị bộ trưởng các nước tham gia đàm phán TPP

(TBKTSG Online) - Bộ trưởng thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ngày 28-7 giờ địa phương  (sáng ngày 29-7 giờ VN) bắt đầu vòng đàm phán mới tại Hawaii (Mỹ). Đây được coi là cơ hội cuối cùng để 12 nước đạt thỏa thuận trong năm nay, trước khi nước Mỹ chính thức bước vào mùa bầu cử năm 2016.